ОСВІТНІ ПРОГРАМИ,
затвердженні міністерством освіти і науки України

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма містить:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).


Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ
1Українська мова1–4 класи
2Літературне читання2–4 класи
3Математика1–4 класи
4Інформатика2–4 класи
5Природознавство1–4 класи
6Я у світі3–4 класи
7Основи здоров'я1–4 класи
8Фізична культура1–4 класи
9Образотворче мистецтво1–4 класи
10Музичне мистецтво1–4 класи
11Іноземні мови1–4 класи
12Трудове навчання1–4 класи


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ

Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів.

Презентація «Оновлення програм для базової середньої освіти»

1Українська мова5–9 класи
2Українська література5–9 класи
3Історія України. Всесвітня історія5–9 класи
4Математика5–9 класи
5Фізика7-9 класи
6Хімія7-9 класи
7Біологія6–9 класи
8Інформатика5–9 класи
9Іноземні мови5–9 класи
10Географія6–9 класи
11Зарубіжна література5–9 класи
12Мистецтво5-9 класи
13Трудове навчання5–9 класи
14Природознавство5 клас
15Фізична культура5–9 класи
16Правознавство9 клас


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ
1Українська мова10-11 класиакадемічний рівень, профільний рівень
2Українська література10-11 класирівень стандарту, академічний рівень
3Англійська мова10-11 класипрофільний рівень
4Друга іноземна мова10-11 класирівень стандарту
5Зарубіжна література10-11 класирівень стандарту
6Історія України10-11 класирівень стандарту
7Всесвітня історія10-11 класирівень стандарту, академічний рівень
8Правознавство10 класрівень стандарту, академічний рівень
9Математика10-11 класирівень стандарту
10Біологія10-11 класирівень стандарту
11Географія10 класрівень стандарту, академічний рівень
12Фізика10-11 класирівень стандарту
13Хімія 10-11 класирівень стандарту
14Інформатика10-11 класирівень стандарту
15Креслення10-11 класирівень стандарту
16Художня культура10-11 класирівень стандарту
17Технології10-11 класирівень стандарту, академічний рівень
18Фізична культура10-11 класирівень стандарту
19Захист Вітчизни

Нормативи (додаток)
10-11 класи


рівень стандарту


Кiлькiсть переглядiв: 46