ПРОЕКТ 4. Допрофільна та профільна освіта

У школі не перший рік працюють класи з поглибленим вивченням предметів. Сформовані 8-9-ті класи з поглибленим вивченням:

 • англійська мова;
 • українська мова та література;
 • математика.

Допрофільна підготовка в 8-9-х класах здійснюється в школі через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади. В школі працюють факультативи з профільних предметів, надалі будуть вводитись нові курси.

До робочого навчального плану введено факультатив ”Школа здоров’я”, “Абетка здоров’я”. Освіта та здоров'я є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття дітей та молоді. Результати різноманітних досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою орієнтована на здобуття знань та інформації, а формування жит тєвих умінь і навичок недостатнє, рівень підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі, коригувати поведінку, оцінювати риз ики, зберігати і покращувати здоров'я та якість життя. Мета даного курсу полягає в тому, щоб не тільки провести профілактичну роботу серед учнів, а в тому щоб, перенаправити ціннісні орієнтації підлітків (установки, бажання, інтереси). Відомо, що набагато краще й швидше попередити відхилення в системі суспільних норм, ніж боротися з їхніми наслідками.

Завдання курсу полягає у: 1) інформаційно- профілактичній роботі;2) проведенні емпіричних досліджень (анкетувань, бесід, тренінгів); 3) вивченні новітніх світових та вітчизняних технологій; 4) розробці та впровадженні власних засобів, вдосконаленні та апробації світового досвіду з цієї проблеми; 5) узагальнюючому аналізі проведеної роботи, її результативності та права на існування. Основні розділи:

 1. Профілактика тютюнопаління серед старшокласників.
 2. Профілактика вживання алкогольних напоїв.
 3. Профілактика вживання наркотиків серед старшокласників.
 4. Сексуальне здоров’я молоді, профілактика ВІЛ та СНІД.
 5. Аборти, рання вагітність.
 6. Міжособистісні відносини.
 7. Молодіжні субкультури.

Для впровадження курсу у школі є всі умови. Практичний психолог проходила відповідне навчання, відвідувала тренінги та семінари, отримала сертифікат:Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання.

Однією з умов для навчання і виховання шкільної молоді, довузівської підготовки учнів, розвитку неперервної освіти і впровадження сучасних освітніх технологій, співробітництва в сфері вивчення варіативної частини змісту загальної середньої освіти в школі є співпраця з вищими навчальними закладами. На даний час СЗШ № 146 активно співпрацює з:

 • Відкритим міжнародним університетом розвитку людини ”Україна”;
 • Київським міжнародним університетом;
 • Київським національним торговельно-економічним університетом;
 • Київським університетом імені Бориса Грінченка;
 • Київським національним університетом будівництва і архітектури.
Предметом вищевказаних угод є підготовка учнів до вступу в ВНЗ та інші види і форми співпраці, що не суперечать чинному законодавству України.
Кiлькiсть переглядiв: 47