ПРОЕКТ 2. Впровадження елементів системи розвивального навчання Ельконіна – Давидова в початковій школі

На виконання Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, вимог держави щодо рівня сформованості в учнів компетентності самоосвіти, саморозвитку; інформаційної, комунікативної, соціальної компетентності та побажань батьківської громадськості з 01.09.2011 р. у школі відкрито два перших класи з використанням елементів розвивального навчання.

Система розвивального навчання має на меті формування в учнів особливої форми активності, а саме – навчальної діяльності. Оскільки зазначена система навчання є кардинально відмінною від тих, якими користуються викладачі в школі сьогодні, тому планується вивчення лише окремих навчальних предметів за цією теорією в першому класі – математики, письма та читання під час навально-виховного процесу в першій половині дня та логіки – в другій. Наявність кваліфікованих та досвідчених учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня і постійна практична допомога з боку Київського університету імені Бориса Грінченка надають можливість реалізації проекту “Розвивальне навчання в школі повного дня”.

Для забезпечення викладання проекту будуть використовуватись підручники “Математика” Г.М. Захарової (2 частини), “Конспекти уроків з математики, української мови” та “Методичний посібник для учителя” Незалежного науково-методичного центру “Розвиваюче навчання”.

У процесі реалізації мети проекту “Розвивальне навчання в школі повного дня ” передбачається розв’язання низки завдань:

  • розвиток особистості школяра;
  • забезпечення високих результатів навчання і, таким чином, формування навчальних компетенцій учнів;
  • надання дітям шляхів для творчої самореалізації;
  • розкриття вихованцям цінності освіти, що позитивно впливатиме на бажання вчитись все життя;
  • виховання учня як носія цінностей національної культури та громадського суспільства.

Психологічний супровід процесу здійснює шкільний психолог Черніговцева Тетяна Михайлівна.

Кiлькiсть переглядiв: 91